Privacybeleid

Inleiding

Greenoffice verbindt er zich toe uw online privacy te respecteren en erkent uw behoefte aan bescherming van alle persoonlijk identificeerbare informatie (“persoonlijke informatie”) die u met ons deelt.

Greenoffice heeft dit privacybeleid gecreëerd om uit te leggen hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan.

Persoonlijke informatie is alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, inclusief, maar niet beperkt tot, een voor- en achternaam, een persoonlijk adres of ander fysiek adres en een e-mailadres of andere contactgegevens, met betrekking tot de werkplek of thuis. Over het algemeen kunt u Greenoffice-pagina’s bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder persoonlijke informatie over uzelf prijs te geven.

Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, kan Greenoffice deze verzamelen. Greenoffice gebruikt uw persoonlijke informatie om uw ervaring op haar website te personaliseren en ook om u selectief berichten te kunnen sturen die voor u van belang kunnen zijn, al dan niet op electronische wijze.

Greenoffice streeft ernaar te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en houdt zich aan de beginselen die in dit privacybeleid zijn vastgelegd.

Cookies en andere volgtechnologieën

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van "cookies" en andere technologieën van tracking. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om informatie over de activiteit van een website te verzamelen. Bepaalde cookies en andere technologieën kunnen worden gebruikt om persoonlijke informatie op te halen die eerder door een gebruiker van de website is verstrekt. Met de meeste browsers kunt u cookies beheren, inclusief het al dan niet accepteren en verwijderen van cookies.

U kunt de meeste browsers configureren om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt, of om cookies te blokkeren, maar houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw cookies te verwijderen of te blokkeren, u uw gebruikersnaam en uw oorspronkelijke wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde delen. van de website.

Traceertechnologieën kunnen informatie registreren zoals domein- en hostnamen, IP-adressen, browser- en besturingssysteemtypes, klikpatronen, en data en tijdstippen van toegang tot onze site. Ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën stelt ons in staat onze website en uw surfervaring te verbeteren. Wij kunnen ook informatie analyseren die geen persoonlijke informatie bevat voor trends en statistieken.

Om uw privacy te beschermen, worden in het privacybeleid van het Greenoffice de volgende beginselen uiteengezet:

  • Bekendmaking
  • Keuze
  • Veiligheid
  • Toegang/Nauwkeurigheid

Bekendmaking

Wanneer Greenoffice persoonlijke informatie op internet verzamelt, wordt een doelverklaring weergegeven waarin wordt uitgelegd waarom de persoonlijke informatie wordt verzameld. Greenoffice geeft geen persoonlijke informatie door aan derden die niet verplicht zijn om namens Greenoffice te handelen, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk vereist is. Wij behouden ons echter het recht voor de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen te gebruiken voor doeleinden als klantenservice, marketing, product- en dienstontwikkeling, verspreiding van investeerdersinformatie, werving, en het vergemakkelijken van toekomstig gebruik van deze website.

Tenzij u zich afmeldt voor het ontvangen van promotiemateriaal, kunnen we u van tijd tot tijd informatie sturen over speciale aanbiedingen, nieuwe producten of diensten, of andere informatie die voor u interessant kan zijn. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om dergelijke persoonlijke informatie vrij te geven als de wet dit vereist of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om rechten, eigendommen of privacy te beschermen, om de veiligheid van Greenoffice, haar werknemers, haar klanten of het publiek te beschermen.

Keuze

U kunt ervoor kiezen om al dan niet persoonlijke informatie aan Greenoffice te verstrekken. Wanneer Greenoffice persoonlijke informatie van internet verzamelt, verschijnt er een melding en kunt u ervoor kiezen om deze verzameling van informatie te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om de door Greenoffice gevraagde persoonlijke informatie niet te verstrekken, kunt u nog steeds de meeste pagina's van de Greenoffice-website bezoeken, maar hebt u geen toegang tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten waarvoor interactie tussen Greenoffice vereist is.

Veiligheid

Wanneer uw Persoonsgegevens door of namens Greenoffice worden bewaard, is Greenoffice voornemens redelijke en passende maatregelen te nemen om deze Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Toegang/Nauwkeurigheid

Voor zover u ons Persoonsgegevens verstrekt, wenst Greenoffice de juistheid daarvan te verzekeren. Wanneer wij persoonlijke informatie op het web verzamelen, is het ons doel u de middelen te geven om contact op te nemen met Greenoffice als u die informatie wilt bijwerken of corrigeren. Indien deze middelen om welke reden dan ook niet beschikbaar of toegankelijk zijn, kunt u updates en correcties met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie sturen naar contact@green-office.fr en zullen wij ons best doen om wijzigingen in uw Persoonlijke Informatie waarover wij beschikken zo snel mogelijk te verwerken.